ตรวชเช็คระบบ Windows ที่ใช้อยู่ แท้หรือ ของปลอม เบื้องต้นตรวชเช็คระบบ Windows ที่ใช้อยู่ แท้หรือ ของปลอม เบื้องต้น บนระบบ WINDOWS10 /32,64 bit


3 พิมพ์ : slmgr /xpr


ผลลัพท์ ของแท้ จะเเสดงผลตามตัวอย่างครับ

ปรากฏคำว่า “The machine is permanently activate” แสดงว่า Windows ที่ใช้เป็นของแท้ เพราะผ่านการ Activate เรียบร้อย