ACER PC​ แก้ไขเรียบร้อย​ พร้อมส่งมอบ

ACER PC​P  แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
รับเครื่องเข้าระบบร้าน 23 กันยายน 2562
ปัญหา POWER SUPPLY (ชุดแปลงกระเเสไฟฟ้าเข้าระบบ) เสีย
**ทดสอบจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ระบบอื่นปรกติ

- รอรับอะไหล่จากเซียรร์รังสิต -
กำหนด 25 กันยายน 2562 เช้า , รับของเเล้ว 16.00 น

- กำหนดรับเครื่อง -
26 กันยายน 2562