GIGABYTE PC กำลังแก้ไข

GIGABYTE PC ขณะนี้ กำลังแก้ไข
รับเครื่อง 24 กันยายน 2562
ปัญหา : เครื่องเปิดไม่ติด , เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง

- กำหนดรับเครื่อง -
ยังไม่ระบุ 
ต้องไล่เช็คระบบแบบระเอียด