แก้ไข​ ระบบ​Windows 10 ไม่สามารถเปิด​Office2016ได้เรียบร้อยแล้ว

รับเครื่องเข้าระบบ​ 28กันยายน2562
เวลา19.00
แก้ไขเรียบร้อย​ 20.00