คอมพิวเตอร์​ไอ5แรม4SSD240+HDD1TB, เรียบร้อยแล้ว

CPUCcorei5
Ramm4
Ssd240
HDD1TB
UPS800K
USB32GB
MOUSE
KEYBOARD
ของใหม่ประกัน3ปี

ศูนย์ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ 
บริการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก้ไข อัพเกรด คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
ระบบเชื่อมต่อภายในสำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์ สายสัญญาณประเภทต่างๆ