แก้ไขระบบ WINDOWS7/64 Bit และ ทำเมเทแนนซ์PC เรียบร้อยแล้ว


แก้ไขระบบ WINDOWS7/64 Bit และ ทำเมเทแนนซ์PC เรียบร้อยแล้ว
PcPCPUG440
Ram4G
GPU 2Gb
ส่งเครื่องเรียบร้อยเเล้ว

ศูนย์ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ 
บริการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก้ไข อัพเกรด คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
ระบบเชื่อมต่อภายในสำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์ สายสัญญาณประเภทต่างๆ