โน้ตบุคคอมพิวเตอร์ SAMSUNG เสียเปิดไฟไม่เข้า ไม่ได้ใช้งาน1-2ปี

งานแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ส่งเครื่อง เข้าระบบ รับคิว รอแก้ไข: ราคาบริการพิเศษเพียง 250 บาท
วัน : จัน อังคาร พุทธ พฤหัส ส่งงานวันเสาร์และอาทิตย์
รับประกันระบบหากมีปัญหายินดีแก้ไขให้ฟรี 90 วัน

 ส่งเครื่องซ่อมด่วน แก้ไขระบบ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ราคาบริการ 350 บาท ส่งงาน วันเสาร์ และอาทิตย์ รับประกันระบบหากมีปัญหายินดีแก้ไขให้ฟรี 90 วัน

ขอบคุณที่ใช้บริการครับ
 ปัญหา โน้ตบุคคอมพิวเตอร์ SAMSUNG เสียเปิดไฟไม่เข้า ไม่ได้ใช้งาน1-2ปี ส่งให้ศูนย์เอ็ม.ไอ.เอส.ทำการตรวจเช็คแแก้ไขระบบ ค่าบริการตรวจเช็คแก้ไข 350บาท
ทำการเปลี่ยนถ่านบนเมนบอร์ดตั้งค่าแผงวงจรใหม่ ทำการติดตั้ง HDD250Gb ใหม่ ระบบทุกอย่างปรกติแล้วครับ