25 มีนาคม 2564 : Windows10 สั่งพิมพ์งาน แล้วเกิดจอฟ้า BLUE SCREEN

25 มีนาคม 2564 : Windows10 สั่งพิมพ์งาน แล้วเกิดจอฟ้า BLUE SCREEN